Propozycje

To tylko kilka propozycji📚 dla naszych czytelników więcej dostępnych jest w naszym katalogu on-line www.dobron-gbp.sowwwa.pl

 

UWAGA

Ograniczenie działalności instytucji kultury przedłużone do odwołania

„Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Zdrowia o ogłoszeniu stanu epidemii przedłużeniu ulegają ograniczenia w działalności instytucji kultury oraz szkół artystycznych. W najbliższych dniach zostanie także wydane rozporządzenie przedłużające zawieszenie zajęć na uczelniach artystycznych.”

„Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, a działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.”

Informacja z dnia 21.03.2020 r. – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1 2 3 11