O BIBLIOTECE

Biblioteka w Dobroniu służy zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Do szczegółowego zakresu działania biblioteki w Dobroniu należy:

1)gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2)udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

3)organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym,

4)prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,

5)popularyzacja książki i czytelnictwa,

6)współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

7)doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

 

ABC Czytelnika

  • Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
  • Nowy czytelnik powinien posiadać dowód tożsamości, w którym jest aktualny adres.
  • Powinien zapoznać się z regulaminem dostępnym w bibliotece.
  • Czytelnik może sam wybierać książki lub korzystać z pomocy bibliotekarza.
  • Księgozbiór ułożony jest według klasyfikacji dziesiętnej UKD.
  • Czytelnia internetowa jest ogólnodostępna i bezpłatna.