Wszelkie informacje dotyczące daty otwarcia i zasad wypożyczania w naszych Bibliotekach podamy 5 maja.